Zrzeczenie się odpowiedzialności / ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo, Tectum Group nv w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub przypadkowe szkody lub szkody wynikowe jakiegokolwiek rodzaju lub kwoty, w tym wynikające z konsultacji lub korzystania ze strony internetowej, a w szczególności z informacji zawartych lub uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej.

Odwiedzanie i korzystanie z tej strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Informacje przekazane za pośrednictwem tej strony internetowej w żaden sposób nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i sprawdzenia tych informacji.

Chociaż Tectum Group nv dołożyło należytej staranności przy tworzeniu swojej strony internetowej, nie gwarantuje, że strona i/lub serwery, na których działa, będą funkcjonować bez zakłóceń, błędów, wad lub wirusów i innych szkodliwych komponentów, ani że problemy te będą i mogą zostać usunięte, ani że informacje umieszczone na niej przez nią samą są kompletne, dokładne i aktualne.

Poprzez faktyczne odwiedzenie lub korzystanie ze strony internetowej, odwiedzający lub użytkownik wyraźnie zgadza się na ograniczenia odpowiedzialności wynikające z Tectum Group nv.